fbpx

Tam Kỳ

Địa danh Tam Kỳ xuất hiện từ bao giờ?

Trong cuốn sách “ghi chép việc vỗ yên dân ở vùng biên cảnh” này, tác giả có nêu hai con sông cùng mang tên Tam Kỳ. Sông Tam Kỳ ở tỉnh Thừa Thiên – Huế hình thành do hợp lưu của sông Hương, sông Bồ và sông Ô ...

quangnam - 03/02/2017