fbpx

Hội An

VULETECH – Những chiến binh của hệ thống tự động

(HQN)– VULETECH, không chỉ là doanh nghiệp của hệ thống tự động còn là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong các hoạt động phong trào đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh (HCM). Một người chủ ...

Nguyễn Đình Kiên Cương - 17/12/2018